Regulamin


OGÓLNE


 1. Niniejszy Regulamin określa zasady składania i realizowania zamówień w sklepie internetowym www.sibit.pl

 2. Właścicielem sklepu jest firma SIBIT z siedzibą w Świdniku ul. Hallera 3/32
 3. Składanie zamówień odbywa się za pośrednictwem sklepu internetowego (koszyk i formularz zamówienia) lub za pośrednictwem poczty e-mail (sklep@sibit.pl)
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie dokładnych danych adresowych oraz e-maila i numeru telefonu Kupującego
 5. Poprzez złożenie zamówienia Kupujący oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę SIBIT w zakresie niezbędnym do realizacji wysyłki
 6. Firma SIBIT zapewnia, że dane osobowe nie zostaną udostępnione osobom trzecim
 7. Złożenie w jakiejkolwiek formie zamówienia w sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
 8. Ceny produktów w sklepie internetowym podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny są wiążące w momencie składania zamówienia przez Klienta
 9. Do ceny towaru doliczyć należy koszt przesyłki (umieszczone w części Dostawa i płatność)
 10. Koszty przesyłki uwzględnione są na dokumencie sprzedaży jako osobna pozycja
 11. Jako dokument sprzedaży wystawiamy paragon lub na życzenie fakturę VAT. Warunkiem otrzymania faktury jest podanie danych adresowych firmy oraz numeru NIP. Dane te należy wprowadzić w formularzu zamówienia (w polu komentarz). Jeżeli w zamówieniu brak będzie w/w informacji jako dowód sprzedaży zostanie wystawiony paragon fiskalny

 


DOSTAWA I PŁATNOŚĆ


 1. Czas realizacji zamówienia (od zaksięgowania wpłaty do wysyłki towaru do Kupującego) to 3 do 7 dni roboczych. Do tego czasu należy doliczyć czas realizacji firmy, za pośrednictwem której towar jest wysyłany, zgodnie z formą wysyłki wybraną przez Kupującego

 2. Towary dostarczane są za pośrednictwem FedEx, Pocztex, DHL, ORLEN Paczka oraz InPost

 3. Płatność za towar i przesyłkę odbywa się w formie przedpłaty na rachunek bankowy sklepu www.sibit.pl podany poniżej:

mBank 98114020040000360250568414

(SIBIT Rafał Gębal, Hallera 3/32, 21-040 Świdnik)

 


KOSZTY PRZESYŁKI


Inpost

 • Paczkomaty.pl – 15 zł 

DPD

 • Przesyłka kurierska  – 23 zł

 


WYMIANA I ZWROT TOWARU


 1. Kupującemu przysługuje prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny w terminie do 14 dni, licząc od dnia odebrania towaru przez Kupującego

 2. Kupujący zobowiązuje się do odsyłki towaru w stanie niezmienionym (towar kompletny – CD, kable, akcesoria, o ile były one przedmiotem zakupu)

 3. Prawo to nie przysługuje w przypadku zakupu treści cyfrowych (np. zakup oprogramowania drogą elektroniczną), o ile zostały już one udostępnione Kupującemu (przekazano klucz aktywacyjny)

 4. Przed odstąpieniem od umowy (zwrotem towaru) należy mailowo poinformować o tym fakcie Sprzedającego, podając dane Kupującego, pozwalające zidentyfikować zamówienie, którego dotyczy zwrot (w tym nr. rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot należności)

 5. Istnieje również możliwość dołączenia do odsyłanego towaru pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Takie oświadczenie powinno zawierać dane Kupującego umożliwiające zidentyfikowanie zamówienia i dokonanie zwrotu należności

 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu należności za towar wraz kosztami przesyłki do Kupującego (najtańszy sposób wysyłki udostępniony przez Sprzedającego do wysyłki towaru) na rachunek bankowy Kupującego w terminie do 14 dni kalendarzowych

 7. W przypadku, gdy należność ma być zwrócona na rachunek inny niż ten, z którego Kupujący opłacał zamówienie, prosimy o podanie nr. właściwego (np. przy wpłatach za pośrednictwem Poczty Polskiej lub agencji płatniczych)

 


GWARANCJA


 1. Sprzedawane urządzenia objęte są 2 letnią gwarancją od dnia, kiedy rzecz została Kupującemu wydana (data na karcie gwarancyjnej)

 2. Usunięcie usterki/wady w terminie 14 dni od otrzymania towaru przez Sprzedającego

 3. Po usunięciu wady Sprzedający odsyła towar na swój koszt na adres podany przez Kupującego przy składaniu reklamacji

 4. Towar po usunięciu usterki odsyłamy listem poleconym priorytet lub za pośrednictwem Paczkomatów InPost (na życzenie Kupującego)

 5. W przypadku braku możliwości naprawy usterki lub wymiany towaru na nowy, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zakupu

 6. Gwarancja nie ma jednak zastosowania w przypadku problemów spowodowanych przez zaniedbanie, uszkodzenie lub nieprawidłowe użytkowanie towaru przez Kupującego

 7. Firma SIBIT zaleca przestrzeganie instrukcji użytkowania i instalacji sprzętu, które pozwoli uniknąć uszkodzenia towaru z winy Kupującego

 


OCHRONA PRYWATNOŚCI


Dane adresowe naszych klientów zbierane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Nie udostępniamy tych informacji innym podmiotom lub osobom. Podany telefon i adres e-mail może być przez nas wykorzystamy w celu potwierdzenia tożsamości osoby składającej zamówienie.

 


NR RACHUNKU BANKOWEGO


mBank

98 1140 2004 0000 3602 5056 8414

 


DANE FIRMY


SIBIT Rafał Gębal

ul.Hallera 3/32

21-040 Świdnik

NIP: 7132386081